Conceptes bàsics sobre tasques d’assistent personal

Si actualment ja ofereixes tasques com ara enviaments, decoració, encàrrecs, compres o fer cua, et podries plantejar incloure la d’assistent personal. No tens clar com utilitzar determinades habilitats per potenciar els teus recursos com a assistent personal? Continua llegint les històries de taskers amb experiència en diferents àrees que van descobrir la categoria d’assistent personal i els ha aportat èxit i satisfacció.