Com funcionen les despeses i els reemborsaments per als taskers?

Convé conèixer els processos de gestió de les despeses i dels reemborsaments a través de la plataforma Taskrabbit, ja que són aplicables a diferents categories. Per exemple, les reparacions menors a la llar, en què pot ser que calgui anar a la ferreteria a comprar el recanvi d’alguna peça trencada. 

El mateix rigor amb què es determina l’abast de les tasques s’ha d’aplicar amb les despeses que s’hauran de reemborsar: comunica’t per xat amb el client perquè tot el que pacteu quedi recollit «per escrit».

Pots plantejar al client les preguntes següents:

 • Has fet el pagament per endavant? Com et va millor que gestionem les despeses?
 • Quin preu calcules que poden costar els articles?
 • Tens algun val de descompte o alguna oferta que vols que aprofiti?
 • Estaràs localitzable per fer-te preguntes per xat si durant la tasca em trobo que haig de canviar alguna peça?
 • Haig de substituir X; voldries que comprés Y a canvi?

En alguns casos, pot ser que el client ja hagi comprat el que necessita i et demani que ho recullis i l’hi portis; per exemple, si la tasca consisteix a anar a recollir menjar en un restaurant i ja es va pagar. Però quan s’ha de pagar per endavant el cost de les compres, com te les pagarà el client? 

Si has d’encarregar-te tu de comprar:

 • No t’oblidis de deixar constància al xat de tot el que compres. 
  • Fes saber al client si has de substituir un producte i si hi ha alguna diferència de preu. 
 • Penja una fotografia del rebut a la conversa del xat un cop feta la compra. 
 • Si les despeses pugen més de 100 €, contacta amb el Centre d’Ajuda o comunica-t’hi per xat abans de començar la tasca i demana la seva autorització abans de fer la compra
  • El motiu de documentar la despesa és que Taskrabbit pugui verificar que la petició del client és legítima. 
 • Recorda-ho: les nostres Condicions d’ús prohibeixen l’entrega de begudes alcohòliques i substàncies controlades. Si reps una invitació per fer una tasca relacionada amb aquests articles, respon educadament que no te’n pots encarregar. 

Què passa si no puc anar a comprar?

Informa educadament el client que no et pots encarregar de comprar i busqueu altres opcions possibles. A tall d’exemple, li pots preguntar al client si pot comprar l’article per internet perquè el vagis a buscar o si pot fer la comanda abans per telèfon a la botiga o al restaurant.

Com rebre el reemborsament?

 • Puja la fotografia del rebut a la conversa del xat.
 • Afegeix la despesa a la teva factura i el client te la reemborsarà a través de l’aplicació. Recorda que les despeses es gestionen a través de l’aplicació per garantir la teva seguretat i la del client.

Quan els taskers es poden encarregar de comprar els articles que fan falta per a una tasca, els clients agraeixen molt el gest. I quan ofereixes un servei excel·lent també pots preveure que la factura inclourà una propina. 

Què puc fer si un client no em paga?

Si el client no t’ha pagat una tasca, només has de fer clic al botó «Sol·licita el pagament» a l’historial de factures. Ens mirarem la sol·licitud i t’ajudarem perquè puguis cobrar.

Leave a Reply